Nariadenie vlády č. 60/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu

Čiastka 33/1951
Platnosť od 28.07.1951 do31.12.1955
Účinnosť od 28.07.1951 do31.12.1955
Zrušený 51/1955 Zb.