Nariadenie č. 56/1951 Zb.Nariadenie o plaveckých knižkách

Čiastka 32/1951
Platnosť od 21.07.1951 do31.03.1964
Účinnosť od 21.07.1951 do31.03.1964
Zrušený 26/1964 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.07.1951 - 31.03.1964