Nariadenie vlády č. 53/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku

Čiastka 32/1951
Platnosť od 21.07.1951 do31.12.1952
Účinnosť od 21.07.1951 do31.12.1952
Zrušený 85/1952 Zb.

OBSAH