Nariadenie vlády č. 52/1951 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe

Čiastka 31/1951
Platnosť od 16.07.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.08.1951 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1951 - 16.05.1954

Pôvodný predpis

16.07.1951