Nariadenie vlády č. 44/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce

Čiastka 27/1951
Platnosť od 11.06.1951 do31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1951 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1951 - 31.12.1965