Nariadenie vlády č. 43/1951 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu

Čiastka 27/1951
Platnosť od 11.06.1951 do13.05.1954
Účinnosť od 11.06.1951 do13.05.1954
Zrušený 19/1954 Zb.