Nariadenie vlády č. 38/1951 Zb.Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe

Čiastka 23/1951
Platnosť od 10.05.1951 do06.05.1956
Účinnosť od 10.05.1951 do06.05.1956
Zrušený 15/1956 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.05.1951 - 06.05.1956