Nariadenie vlády č. 35/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Štatút komunálnych podnikov

Čiastka 21/1951
Platnosť od 30.04.1951 do31.12.1953
Účinnosť od 01.01.1951 do31.12.1953
Zrušený 105/1953 Zb.