Nariadenie vlády č. 34/1951 Zb.Nariadenie o sberných surovinách

(v znení č. 106/1952 Zb.)

Čiastka 21/1951
Platnosť od 30.04.1951 do09.06.1960
Účinnosť od 01.01.1953 do09.06.1960
Zrušený 68/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1953 - 09.06.1960 106/1952 Zb.
30.04.1951 - 31.12.1952

Pôvodný predpis

30.04.1951