Nariadenie vlády č. 32/1951 Zb.Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru

Čiastka 20/1951
Platnosť od 24.04.1951
Účinnosť od 24.04.1951

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.04.1951 Aktuálne znenie