Nariadenie č. 28/1951 Zb.Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku

Čiastka 17/1951
Platnosť od 13.04.1951 do22.12.1954
Účinnosť od 13.04.1951 do22.12.1954
Zrušený 58/1954 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.04.1951 - 22.12.1954