Nariadenie vlády č. 27/1951 Zb.Nariadenie o vedení štátnej mzdovej politiky a zriadení štátnej mzdovej komisie

(v znení č. 60/1956 Zb.)

Čiastka 16/1951
Platnosť od 12.04.1951 do21.11.1963
Účinnosť od 23.12.1956 do21.11.1963
Zrušený 84/1963 Zb.