Nariadenie vlády č. 2/1951 Zb.Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru

Čiastka 2/1951
Platnosť od 29.01.1951 do19.09.1952
Účinnosť od 01.02.1951 do19.09.1952
Zrušený 45/1952 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1951 - 19.09.1952

Pôvodný predpis

29.01.1951