Nariadenie vlády č. 16/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu

Čiastka 10/1951
Platnosť od 06.03.1951 do26.12.1951
Účinnosť od 01.01.1951 do26.12.1951
Zrušený 110/1951 Zb.

OBSAH