Nariadenie vlády č. 15/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu

Čiastka 10/1951
Platnosť od 06.03.1951 do31.07.1954
Účinnosť od 06.03.1951 do31.07.1954
Zrušený 36/1953 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.03.1951 - 31.07.1954

Pôvodný predpis

06.03.1951