Vyhláška č. 13/1951 Zb.Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1950

Čiastka 8/1951
Platnosť od 03.03.1951
Účinnosť od 03.03.1951

OBSAH