Nariadenie vlády č. 127/1951 Zb.Nariadenie o presunoch pôsobnosti v osobných veciach štátnych zamestnancov z ústredných úradov na podriadené osobné úrady

Čiastka 56/1951
Platnosť od 31.12.1951 do31.12.1965
Účinnosť od 01.01.1952 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1952 - 31.12.1965