Nariadenie č. 123/1951 Zb.Nariadenie o drobných úpravách hraníc mestských obvodoch hlavného mesta Prahy

Čiastka 54/1951
Platnosť od 29.12.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1952 - 16.05.1954

Pôvodný predpis

29.12.1951