Nariadenie vlády č. 122/1951 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy

(v znení č. 47/1953 Zb.)

Čiastka 54/1951
Platnosť od 29.12.1951 do23.11.1990
Účinnosť od 08.06.1953 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.06.1953 - 23.11.1990 47/1953 Zb.
01.01.1952 - 07.06.1953