Nariadenie vlády č. 12/1951 Zb.Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami

Čiastka 7/1951
Platnosť od 19.02.1951 do30.06.1986
Účinnosť od 21.02.1951 do30.06.1986
Zrušený 126/1985 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.02.1951 - 30.06.1986