Nariadenie vlády č. 111/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi

Čiastka 51/1951
Platnosť od 27.12.1951 do29.12.1958
Účinnosť od 27.12.1951 do29.12.1958
Zrušený 89/1958 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.12.1951 - 29.12.1958