Zákon č. 108/1951 Zb.Zákon o organizácii národohospodárskej evidencie

Čiastka 51/1951
Platnosť od 27.12.1951 do27.09.1961
Účinnosť od 27.12.1951 do27.09.1961
Zrušený 99/1961 Zb.