Nariadenie vlády č. 107/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov

(v znení č. 25/1957 Zb.)

Čiastka 50/1951
Platnosť od 27.12.1951 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1958
Zrušený 83/1958 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 - 31.12.1958 25/1957 Zb.
01.01.1952 - 31.12.1956