Zákon č. 106/1951 Zb.Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov

Čiastka 50/1951
Platnosť od 27.12.1951
Účinnosť od 01.01.1959

OBSAH