Zákon č. 102/1951 Zb.Zákon o prebudovaní národného poistenia

Čiastka 50/1951
Platnosť od 27.12.1951 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1952 do31.12.1956
Zrušený 55/1956 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovením § 64 ods. 1 písm. d) predpisu č. 54/1956 Zb. s účnnosťou od 1. januára 1957 zrušní zákon č. 102/1951 Zb. pokiaľ upravuje nemocenské poistenie.