Nariadenie č. 100/1951 Zb.Nariadenie o registri trestov

(v znení č. 39/1953 Zb.)

Čiastka 49/1951
Platnosť od 26.12.1951 do31.12.1953
Účinnosť od 22.05.1953 do31.12.1953
Zrušený 103/1953 Zb.