Zákon č. 98/1950 Zb.Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania

Čiastka 43/1950
Platnosť od 25.07.1950
Účinnosť od 25.07.1950