Nariadenie č. 9/1950 Zb.Nariadenie o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne

Čiastka 4/1950
Platnosť od 08.02.1950 do31.12.1950
Účinnosť od 08.02.1950 do31.12.1950
Zrušený 170/1950 Zb.

OBSAH

Časť I. (§ 1 - § 5)
Časť II. (§ 6 - § 2)
Časť III. (§ 8 - § 9)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.02.1950 - 31.12.1950