Zákon č. 88/1950 Zb.Trestný zákon správny

Čiastka 40/1950
Platnosť od 18.07.1950 do30.06.1961
Účinnosť od 01.08.1950 do31.03.1957
Zrušený 60/1961 Zb.