Zákon č. 88/1950 Zb.Trestný zákon správny

(v znení č. 14/1957 Zb.)

Čiastka 40/1950
Platnosť od 18.07.1950 do30.06.1961
Účinnosť od 01.04.1957 do30.06.1961
Zrušený 60/1961 Zb.