Zákon č. 85/1950 Zb.Zákon o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov

Čiastka 38/1950
Platnosť od 13.07.1950 do30.04.1960
Účinnosť od 01.09.1957 do30.04.1960
Zrušený 76/1959 Zb.
Redakčná poznámka

Pre Zbor národnej bezpečnosti a Zbor väzenskej stráže nadobúda tento zákon účinnosť dňom 1. augusta 1950.