Nariadenie vlády č. 80/1950 Zb.Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov

Čiastka 35/1950
Platnosť od 30.06.1950 do23.12.1952
Účinnosť od 01.07.1950 do23.12.1952
Zrušený 91/1952 Zb.