Vyhláška č. 8/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon

Čiastka 3/1950
Platnosť od 31.01.1950 do31.12.2001
Účinnosť od 15.02.1950 do31.12.2001
Zrušený 507/2001 Z. z.