Vyhláška č. 78/1950 Zb.Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950

Čiastka 34/1950
Platnosť od 27.06.1950 do31.05.1953
Účinnosť od 27.06.1950 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.