Nariadenie vlády č. 77/1950 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru

Čiastka 33/1950
Platnosť od 23.06.1950 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1950 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH