Nariadenie vlády č. 74/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave

Čiastka 32/1950
Platnosť od 17.06.1950
Účinnosť od 17.06.1950

OBSAH