Nariadenie vlády č. 7/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr

Čiastka 3/1950
Platnosť od 31.01.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 01.02.1950 do31.12.1952
Zrušený 65/1952 Zb.