Nariadenie vlády č. 69/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre učiteľov

(v znení č. 38/1953 Zb., 30/1956 Zb.)

Čiastka 30/1950
Platnosť od 10.06.1950 do31.12.1956
Účinnosť od 01.09.1956 do31.12.1956
Zrušený 54/1956 Zb.