Zákon č. 61/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke

Čiastka 29/1950
Platnosť od 09.06.1950 do31.12.1989
Účinnosť od 24.06.1950 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.1950 - 31.12.1989