Zákon č. 60/1950 Zb.Zákon o dani zo samostatnej činnosti

Čiastka 28/1950
Platnosť od 06.06.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 06.06.1950 do31.12.1951
Zrušený 78/1952 Zb.