Ústavný zákon č. 47/1950 Zb.Ústavný zákon o úpravách v organizácii verejnej správy

Čiastka 21/1950
Platnosť od 22.05.1950 do10.07.1960
Účinnosť od 22.05.1950 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.05.1950 - 10.07.1960