Nariadenie vlády č. 33/1950 Zb.Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov

Čiastka 13/1950
Platnosť od 24.03.1950 do31.12.1950
Účinnosť od 01.01.1950 do31.12.1950