Zákon č. 25/1950 Zb.Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti

Čiastka 12/1950
Platnosť od 23.03.1950
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1950 Aktuálne znenie