Vyhláška č. 22/1950 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka

Čiastka 10/1950
Platnosť od 17.03.1950 do31.05.1953
Účinnosť od 17.03.1950 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.03.1950 - 31.05.1953