Vyhláška č. 207/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určujú niektoré miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice

Čiastka 76/1950
Platnosť od 30.12.1950
Účinnosť od 01.01.1951

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1951 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1950