Nariadenie vlády č. 203/1950 Zb.Nariadenie o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti

Čiastka 76/1950
Platnosť od 30.12.1950 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1951 do30.04.1990
Zrušený 105/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1951 - 30.04.1990