Nariadenie č. 2/1950 Zb.Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest

Čiastka 1/1950
Platnosť od 26.01.1950 do06.12.1961
Účinnosť od 26.01.1950 do06.12.1961
Zrušený 135/1961 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.01.1950 - 06.12.1961

Pôvodný predpis

26.01.1950