Nariadenie vlády č. 197/1950 Zb.Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1951

Čiastka 75/1950
Platnosť od 29.12.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 01.01.1951 do31.12.1951

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1951 - 31.12.1951