Nariadenie č. 193/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári

Čiastka 74/1950
Platnosť od 29.12.1950 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1951 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.