Zákon č. 190/1950 Zb.Zákon o úlohách a organizácii poisťovníctva

Čiastka 72/1950
Platnosť od 28.12.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 01.01.1951 do31.12.1952
Zrušený 85/1952 Zb.